BEKİR SAMİ ÇİMEN

Gazi Eğitim Enstitüsü’

2015-11-12 0 Yorum  

 

1940 Silifke 
1965 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldu. 1975 yılında Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil Tasarımı Bölümü’nü bitirdi. Sanatının temel karakterini soyut ve şematik bir algı zemininde geliştiren Bekir Sami Çimen; söz konusu görsel alanı dinamik bir tasarım olgusu halinde algılayan bir yaklaşım içindedir. 1970’li yılların ilk yarısında Berlin’de gerçekleşen sanat/tasarım eğitimi sürecinde belirginleşen ve soyut bir düzlemde renk şeritleriyle oluşturulan bu görsel alan, gerçekten de Çimen’in baştan beri tutarlı bir “resim-yüzey” tartışmasının içinde olduğunu gösterir. Sanatçı, son dönem yapıtlarında yatay bir eksende çeşitlenen soldan sağa yönelen renk şeritleriyle geçişli ve dinamik bir etkiyi farklı kompozisyon olasılıkları ile tartışma eğilimindedir. Merkezde tutulan daha doğrusu resmin tüm plastik sorunu haline gelen bu zengin görsel etki, bitimsiz bir dizi tasarımsal denemenin gerekçesi durumundadır.

Sayfa Yorumları

Yorum Bırakın